Vi bruger cookies.
Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse. Ved at klikke videre på gsk.dk accepterer du vores brug af cookies. Læs mere
OK
Ny elev1
Velkommen til orienteringsmøder for STX, HF, ASF samt brobygning for ASF-STX
Læs mere
Nyt1
Droppet ud af gymnasiet?
Hos os kan du færdiggøre din STX på ét eller to år. Du kan få studenterhuen samme år som dine venner og blive klar til din drømmeuddannelse. OBS: Vi optager elever løbende.
Tag testen her
Kontakt1
Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os.
Tlf.: 39 45 27 20
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kontaktinformation

Denne procedure bygger på Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, BEK. Nr. 497 af 18. maj 2017, §59-§63.

Overordnede mål for kvalitet

I vedtægterne for Gentofte Studenterkursus er formålet beskrevet som ”Ud fra et kristent livssyn og på Folkekirkens grund at virke indenfor det danske undervisningssystem efter hver tids behov”. Skolen har i flere forløb arbejdet med, hvordan formålet kan fortolkes i en moderne kontekst, hvilket har resulteret i udtrykket: ”Tryg faglighed”.

Tryg faglighed er i dag helt centralt på Gentofte Studenterkursus. Og når der skal opstilles mål for kvalitet er det tryghed og faglighed, der er centrale.

Kvalitetssikringsarbejdet følger en årlig cyklus, som det ses nedenfor.

I starten af skoleåret opstilles der mål for skoleåret på baggrund af evalueringer i det foregående skoleår. Målene opstilles på PR-mødes i august og bestyrelsesmødet i september. Ud fra disse lavet der en plan for punkterne i kvalitetsudviklingen.

I maj evalueres, hvorvidt målene er opfyldt. Formen på evalueringen afhænger af, hvilke punkter der er fokus på i kvalitetsudviklingen. Det vil ofte være relevant at inddrage elevtrivselsundersøgelsen.

Aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2017/2018

At øge kvaliteten i skolens dialog med eleverne om adfærd og trivsel på studiet.

Hver klasse (Undtagen i de hf-klasser der afslutter tutordningen) får tilknyttet en klassevejleder, der har hyppige samtaler med eleverne om trivsel. Klassevejlederne deltager hver måned i et kort møde med ledelse og studievejledere for at diskutere hjælp eller sanktioner.

At have øget fastholdelse

  • Det er et mål, at fastholdelsen af elever skal øges i alle klassetyper.

Etablering af et samarbejde mellem skole og hjem i klassen for unge med autismespektrumforstyrrelser.

  • Forældre og elever indkaldes før skolestart til et intromøde og derudover tre gange det første år til møder på skolen med henblik på en dialog med lærere og skole. Mentor har sideløbende jævnlig kontakt til forældre.

Inddragelse af lærerne i reformarbejdet

  • Der er fokus på at få informeret lærerne undervejs.
  • Derudover anses det for vigtigt at lærerne oplever indflydelse og medejerskab i forhold til de ændringer, der sker i gennem reformen. Lærerne inddrages i pædagogiske dage og udvalgsarbejde.

Evaluering

Øget kvaliteten i skolens dialog med eleverne/klassevejlederfunktionen

  • Evalueres med lærerne og eleverne i maj.

Øget fastholdelse

  • Der kigges på fastholdelsesprocenten i maj, som registreres løbende.

Samarbejde mellem skole og hjem i klassen for unge med autismespektrumforstyrrelser

  • Evalueres med forældrene ved forældremødet i marts.
  • Evalueres med lærere og elever i maj.

Inddragelse af lærerne i reformarbejdet

  • Evalueres med lærerne i januar som en del af medarbejdertrivselsundersøgelsen

Derudover vurderes hvert år elevtrivsel, fastholdelsesprocent og karaktergennemsnit.

Evaluering af aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2017/2018 

Opfølgningsplan

Der udarbejdes en opfølgningsplan før sommerferien. I starten af skoleåret diskuteres nye mål med elever, lærere og bestyrelse.

Medarbejdere

Jævnligt gennemfører vi desuden for vores medarbejdere en arbejdspladsmiljøvurdering og medarbejdertrivselundersøgelse og har stor fokus på at sikre det psykiske arbejdsmiljø og fysiske rammer. Vi afholder ligeledes hvert år to samtaler om tidsforbrug mellem ledelse og den enkelte lærer. Rektor holder endvidere årlige MUS-samtaler.

Tidligere evalueringer

Undervisningsmiljøvurdering
Opfølgning på undervisningsmiljøvurdering