Du kan stadig nå det - Studiestart aug/sep 2020

Overvejer du at starte hos os efter sommerferien?
Du kan stadig nå at blive optaget. Ring til vores studiesekretær.
Ring på tlf. 39 45 27 20
Ny elev1
ASF-brobygning
Vi afholder ASF-brobygning 9. og 10. oktober. Kontakt os på 3945 2720 eller skriv til Camilla D. Brøndumbo på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., hvis du er interesseret.
Læs mere her
Nyt1
Droppet ud af gymnasiet?
Hos os kan du færdiggøre din STX på ét eller to år. Du kan få studenterhuen samme år som dine venner og blive klar til din drømmeuddannelse. OBS: Vi optager elever løbende.
Tag testen her
Kontakt1
Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte os. Tlf.: 39 45 27 20 E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kontaktinformation

Strategi

Gentofte Studenterkursus strategiplan blev forelagt bestyrelsen på mødet 1. september 2020. Planen er blevet til på baggrund af et forløb mellem elever, ansatte og bestyrelse på Gentofte Studenterkursus, som blev faciliteret af Teknologisk Institut i foråret 2019. I 2020/2021 er det primært opfølgning på punkterne derfra.

Det er helt centralt for Gentofte Studenterkursus at leve op til det, vi beskriver med begrebet Tryg Faglighed. Det betyder at der på den ene side skal være fokus på at udvikle og skabe rammer for fagligheden. Samtidig vil vi gerne skabe tilbud og muligheder for unge, der har haft et lidt skævt forløb, før de kommer til Gentofte Studenterkursus. For skolen er det det vigtigt, at vi optager tilstrækkeligt med elever, og at vi mister så få elever som muligt.

I 2020-2021 er der fokus på disse tre punkter:

  1. Tryg faglighed i uddannelsen
  2. Fremtidens Gentofte Studenterkursus
  3. Markedsføring og optagelsesprocedurer

Find Gentofte Studenterkursus´strategiplan for 2020/2021 her

Kvalitetssystem på Gentofte Studenterkursus

Denne procedure bygger på Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser, BEK. Nr. 497 af 18. maj 2017, §59-§63.

Overordnede mål for kvalitet

I vedtægterne for Gentofte Studenterkursus er formålet beskrevet som ”Ud fra et kristent livssyn og på Folkekirkens grund at virke indenfor det danske undervisningssystem efter hver tids behov”. Skolen har i flere forløb arbejdet med, hvordan formålet kan fortolkes i en moderne kontekst, hvilket har resulteret i udtrykket: ”Tryg faglighed”.

Tryg faglighed er i dag helt centralt på Gentofte Studenterkursus. Og når der skal opstilles mål for kvalitet er det tryghed og faglighed, der er centrale.

Kvalitetssikringsarbejdet følger en årlig cyklus, som det ses nedenfor.

 Illustration viser cyclus-September: opstilling af mål, pil videre til kvalitetsudvikling, pil videre til maj:evaluering, pil videre til resultatvurdering, pil videre til opfølgningsplan, pil videre til cyclus starter forfra igen

  

I starten af skoleåret opstilles der mål for skoleåret på baggrund af evalueringer i det foregående skoleår. Målene opstilles på PR-mødes i august og bestyrelsesmødet i september. Ud fra disse lavet der en plan for punkterne i kvalitetsudviklingen.

I maj evalueres, hvorvidt målene er opfyldt. Formen på evalueringen afhænger af, hvilke punkter der er fokus på i kvalitetsudviklingen. Det vil ofte være relevant at inddrage elevtrivselsundersøgelsen. Der udarbejdes en opfølgningsplan før sommerferien. I starten af skoleåret diskuteres nye mål med elever, lærere og bestyrelse.

Aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2019/2020.

Aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2018/2019.

Evaluering af aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2018/2019.

Aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2017/2018.

Evaluering af aktuelle mål og konkrete initiativer i skoleåret 2017/2018