Ny elev1
Du kan stadig nå det - Studiestart august 2021
I sommerferien kan studievejleder-vikaren træffes alle hverdage 8:30-12:30 på 61487370. Skolens kontor åbner igen 2. august 2021.
Læs mere - og tilmeld dig her
Nyt1
Droppet ud af gymnasiet?
Hos os kan du færdiggøre din STX på ét eller to år. Du kan få studenterhuen samme år som dine venner og blive klar til din drømmeuddannelse. OBS: Vi optager elever løbende.
Tag testen her
Kontakt1
Kontakt
I sommerferien kan studievejleder-vikaren træffes alle hverdage 8:30-12:30 på 61487370. Skolens kontor åbner igen 2. august 2021.
Kontaktinformation

Du kan søge om SPS (socialpædagogisk støtte), hvis du har vanskeligheder ved at følge undervisningen på sædvanlige vilkår på grund af en funktionsnedsættelse eller andre særlige behov. SPS-støtten kan f.eks. ydes til mentor til kompensation af vanskeligheder eller til hjælpemidler og instruktion i brug heraf. Alle elever i HF på 3 år og ASF-klassen modtager særlig hjælp til understøttelse af skriveprocessen.

Hvis man skal gå i HF på 3 år eller i ASF-klassen, vil SPS blive diskuteret ved ansøgnings- eller optagelsessamtalen. Hvis du skal gå i en klasse, som ikke specielt er rettet mod unge med funktionsnedsættelser og har behov for mentor, er det en god idé også at diskutere det allerede ved optagelsessamtalen.

Ved ansøgningen udfyldes en Bemyndigelseserklæring, som giver Gentofte Studenterkursus ret til at søge og iværksætte støtten på dine vegne. Dokumentationen for behovet gives til studievejlederen.

Derefter søger Gentofte Studenterkursus om SPS på vegne af dig.

Når støtten er bevilliget, vil eleven modtage en besked i sin e-boks, og støtten iværksættes. Hvis støtten er søgt, før skoleåret er startet, vil eleven blive kontaktet af en mentor i ugen efter skolestart.

Støttebehovet vurderes løbende, og man er altid velkommen til at kontakte studievejledningen, hvis støttebehovet ændres undervejs.

Hvis der ikke er søgt SP ved skoleårets start, skal man kontakte en studievejleder.

Man kan læse mere om SPS her: http://www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser.

Gentofte Studenterkursus bruger firmaet ”Ud i Livet” som leverandør af mentorstøtte. Man kan læse mere om Ud i Livet her: www.udilivet.com.